Kontakt

 

Befattning Namn Kontakt Telefon
Ordförande Jimmie Nilsson Styrelse@ostrastranden.se
0733-75 40 01
Kassör Bengt Palm Ekonomi@ostrastranden.se 0706-03 24 39
Sekreterare Ulf Håkansson Styrelse@ostrastranden.se 0706-09 96 93
Ledamöter Eva Isaksson Styrelse@ostrastranden.se
Ola Bergh Styrelse@ostrastranden.se
Edvard Andrén Styrelse@ostrastranden.se 0708-13 14 13
Ersättare Stefan Gustavsson Styrelse@ostrastranden.se

 

Valberedning

Befattning Namn Kontakt Telefon
Sammankallande Anders Svensson
Mia Nilsson
Ersättare

 

Fritidskommitté

Befattning Namn Kontakt Telefon
Sammankallande Trivsel@ostrastranden.se
vakant
vakant

 

Tipspromenader

Befattning Namn Kontakt Telefon
Sammankallande Trivsel@ostrastranden.se

 

Revisorer

Befattning Namn Kontakt Telefon
Revisor Ola Holgersson
Mikael Larsson
Ersättare Jan-Erik Magnusson