Frågor till FAQ

1. Vad kostar arrendet?
Arrendeavgiften beslutas av årsstämman och hur stor avgiften är beror på hur
du använder din stuga under året och om du har VA inkopplat.

Avgifterna för 2024 är:

Full avgift (inkl vintervatten) 13000kr
Full avgift, vattnet avstängt på vintern (15 okt-15 mar) 12250kr
Reducerad avgift (ej inkopplat vatten) 11100kr
Permanentboende, uthyrning studenter etc
under vintern
13750kr

Föreningen är inte vinstdrivande utan är kontakten mellan oss medlemmar och
Kommunen. Eventuellt överskott efter att avgifterna och andra kostnader är
reglerade stannar kvar i föreningens kassa och används nästkommande år.

2. Måste man vara medlem i föreningen?
Ja, varje stuga kräver ett medlemskap som kostar 2000 kr/engångskostnad, har du flera stugor krävs det flera medlemskap.

3. Har man egen tomt?
Nej, det finns inga egna tomter hos oss, man arrenderar marken där stugan är byggt och utrymmet precis runt om stugan.

4. Kan man bygga en ny stuga?
Ja, men det kräver givetvis bygglov och handlingar i övrigt som om man bygger en villa i Halmstads kommun. Observera att vi har begränsningar i mått, max 34 kvadrat yta inklusive 8 kvadrat uterum, max 4,5 meters höjd, för flera detaljer kolla in vårt avtal (arrendekontrakt) med kommunen. Kan också vara bra att läsa igenom våra stadgar.

Information om bygglov hittar ni på Halmstads Kommuns hemsida.

5. Kan man bygga om sin stuga?
Ja, bygglov krävs, se ovan. För övrigt är det alltid bra att kolla med sina stuggrannar innan man börjar ett projekt.

6. Får man bygga en uteplats?
Ja, men max-måttet är 15 kvadratmeter, se vårt avtal med kommunen under dokument.

7. Kan man inhägna sin tomt?
Eftersom vi inte har några tomter så finns det ingenting att inhägna, se vårt avtal med kommunen under dokument.

8. Kan man bygga på sin stuga under sommaren?
Nej, enligt våra ordningsregler har föreningen beslutat att det är byggförbud Midsommarafton till 15 augusti, och detta för att vi ska kunna njuta av våra stugor utan störande buller under högsommaren.

9. Kan man parkera sin bil vid stugan?
Ja, om det finns utrymme vid din stuga så kan du parkera en bil där. Vill man vid något tillfälle parkera flera bilar, krävs att det finns utrymme och att man samverkar och är överens med sina grannar. Mycket viktigt att vi har fri passage på vägar i området med tanke på att räddningstjänst och allmänhet ska kunna komma fram och ha fri passage.

10. Hur gör man för att felanmälan något?
Information hittar du under felanmälan .

11. Kan man hugga ned träd som stör?
Eftersom all mark är Halmstads kommun och vi bara arrenderar så är det inte tillåtet att ta ned eller kapa i träd på området. Har du ett träd som du av någon anledning vill ska tas ned så anmäler du detta till styrelsen som då tar upp önskemål med Halmstads kommun en gång per år.

12. Finns det någon Facebook-grupp som är lämplig?
För dig som är intresserad av att följa oss på Facebook har vi en egen grupp som heter Privat för Strandskatan/Viggen/Snäppan, där du kan bli medlem som stugägare. Finns även en öppen grupp som heter Östra Stranden där du kan hitta allt möjligt om vad som händer på Östra Stranden.