Stugorna på Östra Stranden, en kort historia

Badlivet på Östra stranden började ganska tidigt på 1900-talet och det blev alltmer vanligt med strandbad istället för att bada i kallbadhuset. De första stugorna eller badhytterna började också växa upp då. Östra Stranden sträckte sig vid den tiden ända fram till hamnarmen och stugor fanns ända fram till den plats där gamla slakteriet låg (i nuvarande hamnområdet). De första stugorna som byggdes i Strandskatans norra del byggdes av välbeställda Halmstadborgare.

Under 1930-talet byggdes kolonistugorna i kvarteren Måsen, Knipan och Svanen. Många utgjordes av gamla stugor som flyttades från området Strandskatan. Dessa stugor byggdes och ägdes vanligen av Halmstadbor från arbetarstadsdelarna på Öster. Semesterlagen från 1938, som till att börja med stadgade två veckors semester, aktualiserade för gemene man att satsa på en egen liten stuga vid kusten.

Under 1930- talet utökades även badstugebebyggelsen åt söder (nuvarande Viggen och Snäppan). Någon kvartersindelning fanns ej vid denna tid, utan bebyggelsen var sammanhängande i hela dynområdet.

De sanitära förhållandena var dåliga och Föreningen Östra strandbaden bildades 1930 för att samverka för att försöka förbättra förhållandena. Möten hölls med markägaren, godsägare Kuylenstierna och med Halmstad stad.
1931 biföll stadens drätselkammare föreningens begäran att dra fram en vattenledning till strandområdet med villkor att stugägarna själva ombesörjde grävningen och betalade en avgift on 25 kronor per år.

Föreningen stadgade: Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmars ekonomiska och andra intressen inför myndigheterna samt att verka för trivsel och ordning inom området. Särskilt bör frågor rörande sanitet, trafik och skydd för den känsliga naturen bevakas.

På 1940-talet tillkom flera stugor, ofta ägda av smålänningar. Elektrifiering av området påbörjades också vid denna tid.

Vid den första stadsplanens upprättande år 1951 fanns på Östra stranden ca 90 enskilda villafastigheter, över 300 kolonistugor, ca 150 s k masonit-tält samt i dynområdet ca 600 badstugor.

Under 1950-talet tillkom nästan 500 stugor inom områdena Gatehus, Hästskon, Spoven och Tärnan. De flesta stugorna inom området Johannistorp är flyttade från Hagön och Heden.